Haccın Vacipleri ve Türleri Nelerdir?

Haccın Vacipleri ve Haccın Türleri Nelerdir?

Haccın Vacipleri Nelerdir? Hac ibadeti hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. İslamın 5 şartından biri olan hac ibadetinin farzları olduğu gibi mutlaka yerine getirilmesi gereken vacipleri de bulunmaktadır. Haccın vacipleri Hanefi, Şafii ve Maliki mezheplerine göre aşağıdaki gibidir: a- Hanefi mezhebine göre hac ibadetinin vacipleri şu şekildedir: 1. Sa’y yapmak 2. Müzdelife’de vakfe yapmak 3. ޞeytan taşlamak 4. […]

Hac Ne Zaman Yapılır?

Hac Ne Zaman Yapılır ve Hac Kimlere Farzdır?

Hac Ne Zaman Yapılır? Haccın sahih ve kabul olmasının şartları vardır. Sahih olması için haccın vaktinde yapılması gerekmektedir. Peki hac ne zaman yapılır? Haccın vakti bütün bir yılı kapsamamakta olup, aylarla ve hatta günlerle sınırlıdır. Hac ayları; Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhicce ayının ilk 10 (on) günüdür. Hac aylarından önce; hac için ihrama girilemez. […]

Tavaf - Metaf Alanı

Haccın Farzları Nelerdir?

Haccın farzları mezheplere göre farklılıklar göstermektedir. Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki mezheplerine göre haccın farzları nelerdir? a- Hanefi mezhebine göre haccın farzları; bir şart ve iki rükündan oluşmaktadır. Bunlardan ihrama girmek haccın şartı, Arafat’ta vakfeye durmak ve Kabe’yi tavaf etmek ise haccın rükünlerindendir. 1. Haccı İhramlı Yapmak İhramsız olarak yapılan hac geçerli olmaz. Haccın rükünleri ihramlı […]

Hac İbadeti Nedir?

Hac Nedir? Hac İbadeti Ne Zaman Farz Kılınmıştır?

Hac ibadeti hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Arapça’da “gitmek, yönelmek veya yüceltilen birini ziyaret etmek” anlamlarına gelen Hac, İslam’ın beş temel şartından biridir ve gücü yeten her Müslüman’a farz kılınmıştır. Mahşerin, yani yeniden dirilişin provası olarak kabul edilen hacca; hem bedenen hem de manen iyi hazırlanmak gerekir. Çünkü hac, özel bir çağrıdır ve bu ibadete […]

Hac ve Umre Arasındaki Farklar

Hac ve Umre Arasındaki Farklar

Hac Hac ibadeti hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Arapça'da "gitmek, yönelmek veya yüceltilen birini ziyaret etmek" anlamlarına gelen hac, İslam’ın beş temel şartından biridir ve gücü yeten her Müslüman’a farz kılınmıştır. Hac ayları; Şevval ve Zîlkâde ayları ile Zîlhicce ayının ilk 10 günüdür. Hac aylarından önce; hac için ihrama girilemez. Eğer ihrama girilirse bu ihram [...]

Umre

İhram Nedir? İhrama Nasıl Girilir?

Hac ve umre için kutsal beldelere gidenler, ihramsız geçilmemesi gereken Mikat sınırlarından önce ihrama girmelidir. Önce Medine’ye gidecek hacı adayları Türkiye’deki havalimanlarında ihram giymezler. Ancak Mekke’ye gidecek hacı adaylarının havalimanında ihrama girmesi gerekir. Erkekler, elbiselerini çıkarıp ihram örtülerine bürünür. Bayanların kendi elbiseleri ihram örtüsü olarak kabul edilir. İhram örtüleri makamdan, mevkiden ve dünyadan soyunmanın simgesidir. […]

Hac Nasıl Yapılır

Hac Nasıl Yapılır?

Hac, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v): “Allah’ım onu bana kolaylaştır” dediği tek ibadettir. Dua niteliğindeki bu Hadis-i Şerif’te hac ibadetinin muhtemel zorluklarına işaret edilmiştir. Bu nedenle hac yolculuğuna çıkan kişi ne kadar bilgi sahibi olur ise ibadetlerini ona göre huzurlu bir şekilde yerine getirir. Diğer ibadetlerden farklı olarak haccın kendi içinde birçok hükmü vardır. Müslümanların bu ibadeti rahat […]