Hac

Hac ibadeti hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Arapça’da “gitmek, yönelmek veya yüceltilen birini ziyaret etmek” anlamlarına gelen hac, İslam’ın beş temel şartından biridir ve gücü yeten her Müslüman’a farz kılınmıştır.

Hac ayları; Şevval ve Zîlkâde ayları ile Zîlhicce ayının ilk 10 günüdür. Hac aylarından önce; hac için ihrama girilemez. Eğer ihrama girilirse bu ihram hac için geçerli kabul edilmez. Bu da hac yolculuğunda vaktin önemine işaret eder.

Hac ibadeti sırasında umreden farklı olarak; “ihrama hac niyetiyle girme, Kurban Bayramı arefesinde Arafat’ta vakfeye durma, Müzdelife vakfesine durma, Mina’da şeytan taşlama ve ziyaret tavafı yapma” gibi birtakım farz ve vacipler bulunmaktadır.

Hac ibadetindeki farz ve vacipler Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki mezheplerine göre bazı farklılıklar göstermekle birlikte ayrıntılı bilgilere güvenilir hac ve umre ilmihallerinden veya www.semersahturizm.com adresinden ulaşabilmek mümkündür.

Umre

Umre; “ziyaret etmek” anlamına gelir ve hac günleri haricinde yılın her vakti yapılabilen bir ibadettir.

Ömürde en az bir kere umre yapmak Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnet, Şafii ve Hanbeli mezheplerine göre ise farzdır.

Umre ibadeti için öncelikle mikat sınırlarından önce ihrama girilmelidir. Ardından telbiye, tekbir, tehlil ve salavat-ı şerif getirilerek Mekke-i Mükerreme’deki Harem-i Şerif’e gidilir. Kabe-i Muazzama’nın etrafında yapılan tavafın ardından Safa ve Merve tepeleri arasında say yapılır. Sonrasında tıraş olunup, ihramdan çıkılarak umre ibadeti tamamlanmış olur.

Umre seyahati sırasında hem Mekke-i Mükerreme’deki hem de Medine-i Münevvere’deki mukaddes mekanlar umreciler tarafından ziyaret edilir. Kutsal topraklardaki umreciler vakitlerinin büyük bölümünü ibadetle geçirir.

hac-umre-farklar-infografik