Semerşah TurizmSemerşah Turizm
Forgot password?

Kudüs Kültür Turları

Kadim Şehir Kudüs

Her karışında insanlık tarihinden izler taşıyan, Tarih boyunca farklı kavimlere ve peygamberlerine kucak açan, Nice Allah dostlarını bağrına basan,
Kutlu şehir… Kudüs…

Kadim Şehir Kudüs…

İlk yerleşimlerin M.Ö. 3000’li yıllarda başladığı kabul edilen mukaddes şehir Kudüs, bugün İslam dünyasının yetim ve mahzun şehridir. Kudüs, kadim tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Şehrin bilinen ilk sakinleri Sami asıllı Kenan milletidir.

Defalarca kuşatılan, sayısız defa yıkılan ancak tekrar inşa edilen Kudüs; Mısır Krallığı, Hz. Davud Dönemi, Hz. Süleyman Dönemi, Yahuda Krallığı, Babil Krallığı, Pers İmparatorluğu, Makedonya İmparatorluğu (Büyük İskender), Roma İmparatorluğu, Bizans Devleti, Sasaniler, İslam Devleti (Hz. Ömer dönemi), Emeviler, Abbasiler, Fatımiler, Eyyübiler, Moğollar, Memlük Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu gibi pek çok dönem ve devlete ev sahipliği yapmıştır. Yaklaşık olarak 250 yıl boyunca Memlük idaresinde kalan Kudüs şehri 1516 yılında Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere için Hadim-ül Haremeyn (Harem’in Hizmetçisi) anlayışını benimseyen Osmanlı İmparatorluğu, Kudüs için de aynı hissiyatı gözetmiş ve bu mukaddes belde Osmanlı idaresinde en müreffeh ve huzurlu günlerini yaşamıştır.

Osmanlı İmparatorluğu Kudüs’ü tam bir hoşgörü politikasıyla yönetmiş, şehirdeki hiçbir milletin inanç ve gelenekleri yok sayılmamıştır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Yafa Kapısı’nın üzerine “Lâ İlâhe İllallah, İbrahim Halîlullah” yazdırılmış ve üç dinin ortak atası olan Hz. İbrahim öne çıkarılarak burada yaşayan diğer dinlere mensup milletler de gözetilmiştir. 1917 yılında Osmanlı idaresinden ayrılan bu görklü ve kutlu şehir; bugün hasretle eski müreffeh ve huzurlu günlerine yeniden kavuşmayı beklemektedir.