Tavaf - Metaf Alanı

Haccın Farzları Nelerdir?

Haccın farzları mezheplere göre farklılıklar göstermektedir. Hanefi, Şafii, Hanbeli ve Maliki mezheplerine göre haccın farzları nelerdir? a- Hanefi mezhebine göre haccın farzları; bir şart ve iki rükündan oluşmaktadır. Bunlardan ihrama girmek haccın şartı, Arafat’ta vakfeye durmak ve Kabe’yi tavaf etmek ise haccın rükünlerindendir. 1. Haccı İhramlı Yapmak İhramsız olarak yapılan hac geçerli olmaz. Haccın rükünleri ihramlı […]