Mescid-i Nebevi

Ensar Şehri Medine-i Münevvere

Mukaddes belde Medine, tarihte birçok topluluğa ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Medine / مَدِينَة kelimesinin türevi hakkında iki farklı görüş vardır. Birincisi; “Mim / م”, “Dal / د” ve “Nun / ن” harflerinden oluşan “Medene / مدن” kökünden türemiştir. “Medene” kelimesi, “bir yerde ikamet etmek” anlamındadır. Medine / مَدِينَة ise “yerleşilen yer” manasındadır. İkincisi; […]