Ebu Kubeys Dağı

İslam tarihi açısından önemli bir yere sahip olan Ebu Kubeys dağı; Kabe-i Muazzama’nın doğusunda bulunan bir dağ olup, Harem-i Şerif’e yaklaşık uzaklığı 100 metre mesafededir. Bu dağ, Efendimizin [sallallahu aleyhi vesellem] evinin sol tarafında kalmaktadır.

İslam kaynaklarına göre birçok hadisede Ebu Kubeys dağının ismi geçmektedir. Nitekim Peygamberimizin Şakku’l-Kamer Mu’cizesi olarak adlandırılan [sallallahu aleyhi vesellem] ayı ikiye bölme mucizesinde; ayın bir parçası Ebu’l-Kubeys dağının üstünde, diğer bir parçası ise Kuheykan Dağı üzerinde durmuştur.

Nuh Tufanı sırasında Ebu Kubeys dağına emanet edilen Hacer-ül Esved taşı; Hz. İsmail [aleyhisselam] tarafından Ebu Kubeys Dağı’ndan alınmış ve Hz. İbrahim [aleyhisselam] tarafından tavafa başlanacak yere işaret olarak Kabe’nin bu günkü bulunduğu köşesine yerleştirilmiştir.

Ebu Kubeys dağının ismen geçtiği diğer bir hadise ise; Hz. Âdem’in [aleyhimasselam] cenaze namazını oğlu Şit [aleyhimasselam] kıldırmış ve cenazesini Ebu Kubeys Dağı’na defnetmiştir. Nuh Tufanı sırasında Hz. Nuh [aleyhimasselam], Hz. Âdem’in [aleyhimasselam] kabrini Kubeys dağından gemiye almış ve Mir’atü’l-Harameyn’de bildirildiğine göre tufan bittikten sonra Harem mescidinin girişinde bulunan sol taraftaki minarenin altına defnetmiştir.

Aktarılan rivayetlere göre; Hz. İbrahim [aleyhimasselam] insanları Ebu Kubeys dağına çıkarak hacca davet etmiştir. İslâm tarihinde önemli bir yeri olan Dârülerkam bu dağın eteğinde bulunduğu gibi sa‘y’in başlangıç noktası olan Safâ tepesi de Ebû Kubeys dağının eteğinde yer almaktadır.

Kaynakça:

Hadimu’l-Haremeyn, Hac ve Umre El Rehberi, Semerşah Grup, 2019

Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi