Kültür Turları

Bosna’yı Yaşamak
Öyle topraklar düşünün ki maneviyatının bir parçasında hasret ve sabır bir başka parçasında ise umut ve güzellikler barındırsın. Öylesine vakur bir duruşu olsun ki özlemi de, hüznü de, mutluluğu da, berraklığı da, huzuru da sizlere kilometrelerce uzaklıktan hissettirebilsin. Hatta insanı o kadar hoşgörülü ve affedici olsun ki onurlu duruşları ve gülüşlerine sakladıkları hüzünleri hiçbir zaman hafızalarınızdan silinmesin.

Bosna Hersek, sahip olduğu topraklarıyla insana özgü tüm duyguların yaşandığı ve yaşanabildiği ender ülkelerden biridir. Umutlar da yeşermiştir bu topraklar da yeri geldiğinde hüzünler de… Ancak bilinmesi gereken ve mutlaka görülesi öyle tarihi ve manevi yerlere sahiptir ki Bosna Hersek…

Nitekim 1914 yılında I. Dünya Savaşı’nın başladığı yer olan Latin Köprüsü’dür Bosna Hersek. 1992 yılından başlayarak 1995 yılına kadar devam eden “Bosna Savaşı” sırasında Bosnalı askerlerin hayat malzemesi taşımak ve Bosna’nın düşmemesini sağlamak için kazdıkları Yaşam (Umut) Tüneli’dir Bosna Hersek. Mimar Hayreddin’in inşa ederek bizlere ata yadigârı olarak bıraktığı Mostar Köprüsü ve 600 yıldır Bosnalılara dünyevi sıkıntılar karşısında manevi bir sığınak olan Blagay Tekkesi’dir Bosna Hersek. Osmanlı’nın gittiği son yer Poçitelli ve Fatih Sultan Mehmet’in su içtiği Göksu Nehri’dir Bosna Hersek…

 

Ata Diyarı Özbekistan

Orta Asya’nın ve İpek Yolu’nun merkezinde bir ülke Özbekistan… Bizlerle aynı dili paylaşan güler yüzlü insanları, fenni keşiflerde adlarını dünya bilim tarihine yazdıran âlimleri ve Allah’ü Teâlâ’nın sevgisini kalplerimize nakış nakış dokuyan nice büyük Allah dostları ile bambaşka güzellikte bir ülke…

İlim ve maneviyat ışığının 1200 yıldır hiç sönmediği bu topraklarda; kâh Emir Timur’un imparatorluğu sırasında inşa ettiği ve zamanın adeta durduğu şehirleri geziyor, kâh Türk İslam âlimlerinin fenni ve uhrevi ilimlere olan katkılarına yüzyıllar sonra tanıklık ediyorsunuz.

Her karışında manevi feyzler duyacağınız bu güzide topraklarda; Şah-ı Nakşibendi Hazretleri’nin kabri başında huzura varıyor, Abdülhalik Gücdevani Hazretleri, İmam el-Buhari, Ebu Mansur el-Matüridî, Harezmî, İbn-i Sina ve Biruni gibi nice büyük zat-ı muhteremin ilim ve irfan dünyasına misafir oluyorsunuz.

 

Semerşah Grup 2014 Yılı Kültür Turları Takvimi İçin Tıklayınız

Semerşah Grup Bosna Tanıtım Kitapçığı İçin Tıklayınız

 

 

Bu Haberi Arkadaşlarınızla Paylaşın!

Facebook

YouTube