2024 Hac Kurası Bugün (2 Kasım 2023 Perşembe) Çekildi

2024 hac kurası bugün (2 Kasım 2023 Perşembe) Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda; bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekildi. Kuraya hac kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldı. Kura sonuçları bu akşam saat 21.00’den itibaren E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Hac Kesin Kayıtları Nasıl Yapılacak?

Kura sonuçlarına göre hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları, kesin kayıt işlemleri için Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu veya Özel Acenta Organizasyonlarından birini tercih edecek. Hac kura sonuçları sistemine göre kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar, kesin kayıtlarını 6-24 Kasım 2023 tarihleri arasında yapabilecek.

2024 Hac Kayıtları’na İlişkin Önemli Hususlar

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2024 Hac Şartnamesi’ne göre hacı adayları tarafından bilinmesi gereken önemli hususlar aşağıdaki gibidir:

a) Kesin Kayıt Belgesi ibraz etmeyenlerin kaydı yapılmayacaktır.
b) Kurul kararı gereği kesin kayıt hakkı verilenler ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığına yolcu sayıları bildirildikten sonra vazgeçenlerin yerine alınan kayıtlarda kesin kayıt belgesi ibraz etme şartı aranmayacaktır.
c) Hacı adayları; Hac ücretlerinin tamamı kesin kayıtları sırasında yatırılabilecekleri gibi, taksitler halinde de yatırılabileceklerdir. Ödeme takvimi hac kesin kayıtları esnasında hac yolcularına duyurulacak, belirlenen süreler içerisinde ödeme yapmayanların kayıtları silinecektir.
d) Hac kesin kayıtlarının alınması ile boş kalan kontenjanlar, Başkanlıkça belirlenecek tarihler arasında yapılacağından söz konusu tarihler bilahare duyurulacaktır.
e) Acentalara (özel tur şirketlerine) kesin kayıt yaptıranlar hac ücretlerini kayıt yaptıracağı acentanın ismini ilgili bankalara beyan etmek şartıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirleyeceği hac hesabına süresi içerisinde yatıracak, bu süre içerisinde ücretlerini yatırmayan hacı adaylarının kayıtları silinecek, silinenlerin yerine kura sırası gözetilerek yeni kayıtlar alınacaktır. (Hac ücretleri acentalar hesabına aktarıldıktan sonra, iptal ve iade işlemleri ilgili ilgili acentalarca yapılacak iptal sonrası vazgeçenlerin yerine kayıt olan hacı adayları, kesin kayıtlarda olduğu gibi hac ücretlerini, kayıt yaptıracağı acentanın ismini ilgili bankalara beyan etmek şartıyla, Başkanlığın hac hesabına yatıracaktır.)
f) Kesin kayıt hakkı elde edip, acenta organizasyonunu tercih edenler e-devlet sistemi üzerinden kendileri veya Başkanlık ile sözleşme imzalayan yetkili acentalar aracılığı ile kesin kayıtlarını yaptırabilecektir. Hac Kesin Kayıt Belgesini aldığı halde süresi içerisinde müracaat etmeyerek kayıt yaptırmayanlara kesin kayıt hakkı verilmeyecektir.
g) Kesin kayıt hakkı elde edenlerden herhangi bir mazereti sebebiyle kayıt yaptırmayarak, bu haklarını gelecek yıllara devretmek isteyenlere bu imkân tanınmayacaktır.
ğ) Kesin kayıtlarda her ilde hac konaklama türlerine göre Başkanlık ve acentalar arasında % 60 ve % 40 oranı korunacaktır.
h) Kayıt süresi sonunda il bazında kontenjanların dolmaması halinde, konaklama türlerine göre kura sıra numarası gözetilerek Hac kesin kayıtlarının alınması ile boş kalan kontenjanlara Başkanlıkça belirlenecek tarihler arasında kayıt yapılacaktır.
i) Kayıt yaptırdıktan sonra vefat, vazgeçme ve diğer nedenlerle kontenjanlarda oluşacak boşluklar konaklama türlerine göre kura sıra numarası gözetilerek doldurulacaktır.
ı) Kayıtların öncelikle her bir hac konaklama türü için ayrılan oranlar çerçevesinde yapılmasına; ancak imkân bulunması halinde il kontenjanını aşmamak kaydıyla, kayıt sırası gelen hac yolcularına konaklama türleri arasında;
* Normal konaklama türünden yakın mesafe konaklama türüne geçiş imkânı tanınacaktır.
*
Yakın mesafe konaklama türünden normal konaklama türüne geçiş imkânı tanınmayacaktır.
j) Kesin kayıtların bitiminden sonra vefat veya vazgeçme gibi sebeplerden dolayı kontenjanlarda oluşabilecek boşluklar; vize işlemleri için yeterli sürenin bulunması halinde, belirlenen kayıt ilkeleri çerçevesinde sıra gözetilerek doldurulabilecektir.
k) Kesin kayıt hakkı elde edenlerden Suudi Arabistan’a gitmeden önce ve 2024 yılı haccı kura tarihinden sonra vefat edenlerin adına hac yapmak üzere varislerinin noterden vekâletname verecekleri bir kişinin (anne, baba, eş, çocuk, amca, hala, teyze, dayı, torun, kardeş, damat, gelin, kayınbaba, kayınvalide, kayınbirader, baldız, yeğen ile sınırlı olmak kaydıyla), daha önce hacca gidip gitmediğine ve kura listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın kaydı yapılabilecek ve bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecektir.
l) Hac maksadıyla Suudi Arabistan’a götürüldüğü halde mücbir sebeple hac görevini ifa edemeden yurda döndüğü tespit edilen vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’na başvurmaları ve hac konaklama türlerinden birini tercih ederek ücretlerini yatırmaları durumunda kesin hac kayıtları yapılacaktır.
m) 2023 yılı hac organizasyonuna katılan ancak hac farizasını eda edemeden Suudi Arabistan’da vefat edenlerin adına vekâleten hac yapmak üzere; varislerinin noterde vekâletname verecekleri bir kişiye (anne, baba, eş, çocuk, amca, hala, teyze, dayı, torun, kardeş, damat, gelin, kayınbaba, kayınvalide, kayınbirader, baldız, yeğen ile sınırlı olmak kaydıyla), talep ettiği konaklama türüne ait ücreti yatırmak kaydıyla, daha önceden hacca gidip gitmediğine ve kuraya katılıp katılmadığına bakılmaksızın, kesin kayıt hakkı verilecek ve bu şekilde gidişler arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecektir.
n) Çocuklarla ilgili olarak; kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlarımızın, hac mevsiminin başlama tarihi itibariyle 0-5 yaş (60. ay dâhil) aralığındaki çocuklarına hacı sayılarının Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığına bildirildiği tarihe kadar kesin kayıt hakkı verilecek, bunların arşiv bilgileri tutulmayacaktır.
0) 6-12 (61.aydan itibaren 144. ay dâhil) yaş aralığındaki çocuklarda ön kayıt şartı aranacak, ebeveynleri ile birlikte kuraya dâhil edilecek, kura neticesine göre kendilerine kesin kayıt hakkı verilecek, bunların arşiv bilgilerinin tutulmayacak, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığına bildirildiği tarihe kadar kesin kayıt hakkı verilecek, bunların arşiv bilgisi tutulmayacaktır.
ö) Başkanlığa veya acentalara kesin kayıt yaptıran yolcular; yazılı talepleri halinde kayıt süresi içinde hac konaklama türü ve kişi sayısı aynı olmak kaydı ile karşılıklı olarak Başkanlık ve acentalar arasında becayiş yapabilecektir.
p) Kesin kayıt hakkı elde edenlerden Alzheimer, Diyaliz ve Şizofreni tanısı bulunan vatandaşların Sağlık Bakanlığıyla koordineli bir şekilde durumları tespit edilecek, bu durumda olanlara kesin kayıt hakkı verilmeyecek; ancak adlarına vekâleten hac yapmak üzere kendisi/vasisi/vekili tarafından noterden vekâletname verilen bir kişiye (anne, baba, eş, çocuk, amca, hala, teyze, dayı, torun, kardeş, damat, gelin, kayınbaba, kayınvalide, kayınbirader, baldız, yeğen ile sınırlı olmak kaydıyla), daha önce hacca gidip gitmediğine ve kura listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş altında ve sağlıklı olması koşuluyla kesin kayıt hakkı verilecek, vekâlet verenin ise hac arşiv kaydı tutulacaktır.
r) Kesin kayıt hakkı elde edenlerden; sağlık durumu sebebiyle hacca gidemeyeceğini aile hekimi veya tek hekim imzası ile belgeleyenler ve 65 yaş üstü kişilere adlarına vekâleten hac yapmak üzere kendisi/vasisi/vekili tarafından noterden vekâletname verilen bir kişiye (anne, baba, eş, çocuk, amca, hala, teyze, dayı, torun, kardeş, damat, gelin, kayınbaba, kayınvalide, kayınbirader, baldız, yeğen ile sınırlı olmak kaydıyla), kişinin daha önce hacca gidip gitmediğine ve kura listelerinde olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş altında ve sağlıklı olması koşuluyla, kesin kayıt hakkı verilecek, bu şekilde gidişlerin arşiv bilgisi olarak değerlendirilmeyecek, vekâlet verenin ise hac arşiv kaydı tutulacaktır.
s) Kesin kayıt yaptırıp vize alındıktan sonra mücbir sebeple vazgeçen ve vizesi iptal edilemeyen kişilerden, Suudi Arabistan makamlarına ödenen ve iade edilmeyen ücretler kesilecektir.

2024 Hac Kayıtları Sırasında ve Kayıttan Sonra Hac Yolcularından İstenecek Belgeler

1- Acenta kesin kayıt için yolculardan aşağıdaki belgeleri talep edecektir;
a) e-Devlet sistemi üzerinden alacağı “Kesin Kayıt Belgesi”.
b) Kimlik Kartı/Nüfus cüzdanının arkalı önlü fotokopisi.
c) Son 6 ay içinde ön cepheden beyaz fon üzerine çekilmiş 4×6 cm. ebadında 3 adet vesikalık fotoğraf.
2- Acenta kesin kaydını aldığı yolculardan aşağıdaki belgeleri talep edecektir;
a) Hac ücretini, kayıt yaptıracağı acentanın ismini ilgili bankaya beyan ederek, Başkanlığın hac hesabına yatırdığına dair belge.
b) En az 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerlilik süresi olan pasaport.

2024 Hac Takvimi ve Çıkış/Giriş Yapılacak Havalimanları

Hac için çıkışlar 09 Mayıs 12 Haziran 2024- (Hicri 1 Zilkade 1445- 5 Zilhicce 1445); hacdan dönüşler ise 22 Haziran – 17 Temmuz 2024- (Hicri 15 Zilhicce 1445 10 Muharrem 1446) tarihleri arasında olacaktır.

a) Hac seyahatleri sadece hava yolu ile gerçekleştirilecektir.
b) Hac seyahatleri; Adana, Adıyaman, Ağrı Ahmed-i Hani, Amasya-Merzifon, Ankara-Esenboğa, Antalya, Balıkesir Koca Seyit, Balıkesir Merkez, Batman, Bingöl, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Denizli Çardak, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gazipaşa-Alanya, Hatay, Isparta Süleyman Demirel, İstanbul, İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir Adnan Menderes, Kayseri-Erkilet, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kocaeli Cengiz Topel, Konya, Kütahya-Zafer, Malatya-Erhaç, Mardin, Muğla Dalaman, Muş Sultan Alparslan, Nevşehir Kapadokya, Ordu-Giresun, Rize- Artvin, Samsun Çarşamba, Sinop, Sivas Nuri Demirağ, Şanlıurfa GAP, Tekirdağ Çorlu Atatürk, Tokat, Trabzon, Uşak, Van Ferit Melen, Zonguldak Çaycuma havalimanlarından yapılacaktır.

2024 Hac Konaklama Türleri

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescidi Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

1) Normal Konaklama Türü

a) Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kriterlere uygun 2, 3 veya oda durumuna göre 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacak,
b) Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 8 km; Medine’de ise Merkeziye bölgesinde bulunan standart/normal otellerde konaklama yaptırılacak,
c) Yemeklerin; Yemek Tespit Komisyonunca belirlenecek menüye uygun sabah kahvaltısı, akşam standart menü ve öğle için kumanya /çorba – salata şeklinde verilecek,
d) Konaklama ve uçuş programına göre hac süresi azami 45 gün olarak planlanacak, (bu süre uçuş planlamasındaki duruma göre farklılık arz edebilecektir)
e) Medine-i Münevvere’deki konaklama süreleri 3-5 gün aralığında planlanacak.

2) Yakın Mesafeli Konaklama Türü

a) Mekke ve Medine standartlarına göre günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmetleri veren 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacak,
b) Mekke’de Mescid-i Haram’a en fazla 1.250 mesafede, Medine’de ise Merkeziye’de yer alan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılmasına ve sürenin uçak programına uygun olarak 10 – 25 gün aralığında olacak,
c) Yakın Mesafe Konaklama türleri için yapılacak ilanlarda ve hazırlanacak broşürlerde otelin ismi, mesafesi, ücreti ve kaç öğün yemek verileceği hususlarına yer verilecektir.

2024 Hac Konaklama Türleri ile İlgili Diğer Önemli Hususlar

1) Hac seyahat sürelerinin uzaması halinde yolculardan ilave bir ücret alınmayacak; sürelerin kısa olması halinde ise herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.
2) Hac ücretleri SAR olarak tahsil edilecek ve hac konaklama türleri için belirlenen ücretler dışında, kur farkı veya her ne ad altında olursa olsun, belirlenen ücretler dışında herhangi bir ilave ücret alınmayacaktır.
3) Duyuru, broşür ve afişlerde yer alan bilgilerle hac yolcularıyla imzalanan ‘Hizmet Sözleşmesi’ndeki taahhütler birbirine mutabık olacaktır.
4) Konaklama türlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği ücretler üzerine çıkılmayacaktır.
5) Normal hac organizasyonuna katılacak çocukların ücretleri yaş gruplarına ve verilecek hizmet kalemlerine göre Başkanlığın belirlediği ücret tarifesine göre hesaplanacaktır.
6) Yakın Mesafeli konaklama türünde çocuk ücretleri verilecek hizmete göre hesaplanacaktır.

Hacca Semerşah Turizm Kalitesiyle Gidin

Hac vazifenizi Semerşah Turizm kalitesiyle gerçekleştirmek için formumuzu doldurun, müşteri temsilcimiz sizinle hemen iletişime geçsin.

Hac fiyatları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmekte olup, Semerşah Turizm belirlenen fiyat aralığına uymaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 2024 Yılı İçin Belirlenen Hac Fiyatları

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 2024 yılı hac fiyatları kişi başı olarak; 4 kişilik oda 24,500 SAR, 3 kişilik oda 26.500 SAR, 2 kişilik oda 28.500 SAR olarak belirlenmiştir.

Hac Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilecek?

Hac sonuçları Diyanet İşleri Başkanlığı’nın www.hac.gov.tr adresinde yayınlanacak kura sorgu linkinden veya E-Devlet Sistemi aracılığı ile öğrenilebilecektir.

Hac Kayıtlarında İl Kotası Ne Anlama Gelmektedir?

Hac kayıtlarında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yüzde 60, hac ve umre acentelerinin ise yüzde 40 kota hakkı bulunmaktadır. Herhangi bir ilin (şehrin) acente kotası dolduğunda hacı adayları yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı’na kayıt yaptırabilmektedir. Bu nedenle her yıl hac kayıtlarının ilk gününde acente kotaları birkaç saat içerisinde dolmaktadır.

Hac Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Hac fiyatlarında alt sınır ve azami sınır Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmekte ve tüm seyahat acenteleri belirlenen fiyatlara uymaktadır. Bu anlamda acenteler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği hac fiyatlarında indirime (kampanyaya) gidebilir ancak azami ücreti kesinlikle aşamazlar.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na Kayıt Yaptırmadan Özel Acenteyle Hacca Gidilebilir mi?

Hayır, Diyanet İşleri Başkanlığı’na hac kaydı yaptırmadan turizm acentelerinin hac organizasyonu ile hacca gidilememektedir. Bu nedenle özel kuruluşlarla hacca gitmek isteyen vatandaşlarımız hac ön kayıtlarını Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığı ile yaptırmaları gerekmektedir. Kurada adı çıkan hacı adayları, hac kesin kayıt işlemleri sürecinde özel acente tercihinde bulunabilmektedir.

Hac Kaydı Sırasında Hangi Organizasyonu Tercih Etmeliyim?

Hacı adayları hac niyetiyle yaklaşık 40 gün boyunca kutsal topraklarda (Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere) kalacaklarından; hizmet kalitesi ve misafir memnuniyeti yüksek acenteleri tercih etmeleri önemlidir.

Semerşah Grup’un Diğer Organizasyonlardan Farkı Nedir?

Semerşah Grup , Türkiye genelindeki özel kuruluşlar (acenteler) arasında, yıllardır hacı adayları tarafından en çok tercih edilen şirketler topluluğudur. Bunun öncelikli nedeni ise Semerşah Grup’un hacılarını birer müşteri olarak değil Yüce Allah’ın misafiri olarak görmesidir.

1- Semerşah Grup, Türkiye genelindeki özel kuruluşlar arasında yıllardır hacı adayları tarafından en çok tercih edilen şirketler topluluğudur.

2- Semerşah Grup, hizmeti nimet bilir ve faaliyetlerini bu anlayışla sürdürür.

3- Semerşah Grup’un yıldızlı lüks otelleri, haccın en yoğun zamanlarında şeytan taşlama mahalline yürüme mesafesindedir.

4- Semerşah Grup’un tüm yemeklerini alanlarında uzman Türk aşçılar yapar.

5- Semerşah Grup, mahremiyete azami düzeyde önem verir. Mahremiyet politikası gereği yemekhane, mescit, asansör ve lobi alanları kadın ve erkekler için ayrı ayrıdır.

6- Semerşah Grup hac öncesinde düzenlediği online ve yüz yüze eğitim seminerleriyle hacı adaylarına hacca hazırlar.

7- Semerşah Grup, deneyimli rehber hocalarıyla misafirlerinin ibadet ve ziyaretlerini adım adım takip eder.

8- Semerşah Grup, bilgilendirme servisi ile hacı adaylarının Türkiye’deki yakınları ve ailelerini habersiz bırakmaz.

9- Semerşah Grup, yaygın hizmet ağı ile hacı adaylarını yurt genelindeki 26 havalimanından kutsal topraklara uğurlar.

10- Semerşah Grup Mekke-i Mükerreme’deki son model servis araçlarıyla her 20 dakikada bir Harem-i Şerif’e ring sefer gerçekleştirir.

11- Semerşah Grup’un Medine-i Münevvere’deki yıldızlı lüks oteli Mescid-i Nebeviye yalnızca 5 dakikalık yürüme mesafesindedir.

2024 Hac Kurası Çekildi mi?

2024 hac kurası bugün (2 Kasım Perşembe) Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda; bilgisayar ortamında ve noter huzurunda çekildi. Kuraya hac kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldı. Kura sonuçları bu akşam saat 21.00’den itibaren E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Hacı adaylarının huzurunda ve elektronik ortamda kura çekiminin başlatmasıyla birlikte 2024 yılında hacca gidecek asil hacı adayları ile yedek hacı adayları belirlenmiş oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada; 2024 hac yılında kutsal topraklar gidecek en yaşlı hacı adayının 114 yaşında, en küçük hacı adayının ise 24 günlük olduğunu söyledi.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulunca en uygun ve adil yöntem olarak katsayılı kura sisteminin uygulandığını belirten Erbaş, “Kayıt döneminde 2007-2023 yıllarından itibaren bekleyen 2 milyon 337 bin 644 hacı adayının kaydı güncellenmiş, 2024 yılında ise 135 bin 421 kişi ilk defa kayıt yaptırmış. Böylece Türkiye genelinde toplam müracaat 2 milyon 473 bin 65 olarak gerçekleşmiştir. Kuraya girecek en yaşlı hacı adayımız 114 yaşında Diyarbakır ilinden, en küçük hacı adayımızsa 24 günlük Batman ilindendir.” diye konuştu.

Daha Önceki Yıllardan Hac Kaydı Olanlar İçin Kayıt Yenileme Süreci

1- Daha önceki yıllarda hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmiştir.

2- Hac kayıtlarına yönelik il, adres, iletişim bilgileri veya konaklama bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen hacı adayları için, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarını güncelleme imkanı tanınmıştır.

2024 Hac Ön Kayıtları

2024 yılı hac kurasına katılmak isteyen vatandaşlar ön kayıtlarını 13 Eylül – 15 Ekim 2023 tarihleri arasında E-Devlet aracılığı ile gerçekleştirdi. Daha önceki yıllarda hac kurasına katılmış ancak hac hakkı kazanamamış hacı adaylarının kayıtları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik olarak yenilendi. Hac kayıtlarında; il, adres, iletişim bilgisi veya konaklama türlerinde güncelleme yapmak isteyen vatandaşlara, e-Devlet üzerinden ya da il-ilçe müftülükleri aracılığıyla durumlarında güncelleme yapmalarına olanak sağlandı.