Semerşah Turizm A.Ş. Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

Semerşah Turizm A.Ş.’nin web sitelerindeki; işbu Aydınlatma ve Rıza Metni’ni okuduğunuzu belirten kutucuğu işaretlediğinizde ve iletişim formlarını doldurarak sizlerden talep edilen kişisel verilerinizi tarafımıza gönderdiğinizde aşağıdaki beyana onay vermiş oluyorsunuz:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, açık rızama dayalı olarak tarafımca elektronik ortamda vermiş/paylaşmış olduğum; kimliğimi belirleyen, belirlemeye yarayan ve özel nitelikli kişisel verilerim de dâhil olmak üzere her türlü kişisel verimin; Semerşah Turizm A.Ş., Semerşah Grup iştirakleri “Erbe Turizm, Ersey Turizm, Erşah Turizm, Beyruha Turizm, Recistan Turizm, Rozemin Turizm ve Haşemi Turizm” ve çözüm ortakları tarafından aşağıda belirtilen amaçlara ve mevzuattaki sınırlılık ölçüsüne bağlı kalınarak işlenmesi ve saklanmasına ve her türlü elektronik yöntemle (SMS, E-posta, faks, telefon, bilgisayar, anlık bildirim, otomatik arama, online reklam ağları vb.) tarafıma yapılacak tanıtım faaliyetleri ile bilgilendirme aramalarına muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu bilgilendirmenin tamamını okuyup anladığımı ve bu şekilde alınan beyanımım geçerli olduğunu kabul ediyorum.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar çerçevesinde işlenecektir:

a) Kişisel verileriniz, Semerşah Turizm A.Ş.’den seyahat hizmeti almanız durumunda müşteri işlemleri kapsamında işlenecek ve ilgili işlemler gereğince yurt içi ve yurt dışındaki resmi makamlarla, bu makamlarca akredite edilmiş kuruluşlarla ve Semerşah Turizm A.Ş. çözüm ortakları ile paylaşılabilecektir. Ayrıca Semerşah Turizm A.Ş. kişisel verilerinizi yine müşteri işlemleri bağlamında; bilgilendirme aramaları, fiziki evrak gönderimleri ve SMS/E-posta gibi elektronik iletişim faaliyetleri kapsamında işleyebilecek ve saklayabilecektir.

b) Semerşah Turizm A.Ş.’nin web sitelerindeki iletişim formları aracılığı ile paylaştığınız kişisel verileriniz; Semerşah Turizm A.Ş. tarafından hazırlanan https://www.semersahturizm.com/kvkp adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’nın 5.2 maddesi altında belirtilen amaçlarla birlikte; kampanya oluşturma, özel fırsat sunma, çapraz satış yapma, hedef kitle belirleme, kullanıcı deneyimi arttırma, Semerşah Turizm A.Ş.’ye ait internet sitesini geliştirme, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, konvansiyonel veya dijital reklam ve tanıtım faaliyetleri, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetleri, pazar araştırmaları, memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası, Semerşah Turizm A.Ş.‘nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi, ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile CRM (Müşteri İlişkileri Yöntimi) süreçlerinin planlanması ve icrası dahil olmak üzere Semerşah Turizm A.Ş.‘nin ürün ve/veya hizmetlerinin tüm satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası ve Semerşah Turizm A.Ş.’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması faaliyetleri çerçevesinde işlenebilecek ve saklanabilecektir. Belirtilen bu amaçlar kapsamında ve açık rızanız çerçevesinde tarafınıza; E-posta, SMS, anlık bildirim (push notification), sosyal medya, online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks ve diğer her türlü elektronik iletişim araçları vasıtasıyla tanıtım faaliyetleri ve bilgilendirme aramaları yapılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Resmi Kurumlarla Paylaşılması

Kişisel verileriniz her türlü bilgi ve belge isteme yetkisi kanunlarla açıkça verilmiş olan kamu kuruluşlarına gerektiğinde sunulmak üzere kayıt altına alınarak saklanacaktır.

Saklama Süreleri

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, Semerşah Turizm A.Ş. Saklama ve İmha Politikası’nda belirtilen yöntemlerle başta Kanun hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde elektronik ve fiziki ortamlarda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Semerşah Turizm A.Ş. tarafından verilerin saklama süreleri; kimlik kategorisi için 10 yıl, iletişim kategorisi için 10 yıl, müşteri işlem kategorisi için 10 yıl, görsel ve işitsel kayıtlar kategorisi için 5 yıl, sağlık bilgileri kategorisi için 10 yıl ve pazarlama kategorisi için 10 yıl sürelidir. Semerşah Turizm A.Ş.’nin kişisel verileri saklama yöntemleri ve sürelerine ilişkin detaylara Saklama ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Veri Sahibi Tarafından Yapılacak Başvurular

Veri tabanımızda hangi verilerinizin bulunduğunu öğrenme, yanlış olan verilerinizin düzeltilmesini ve kişisel verilerinizin silinerek sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır. Bu talepleriniz için https://www.semersahturizm.com/kvkp adresindeki “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Yapılacak Başvurulara İlişkin Form”u doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz.